Strona główna » Regulamin Konkursu „Czuję się kobieco gdy..."

Regulamin Konkursu „Czuję się kobieco gdy..."


 REGULAMIN KONKURSU

 § 1 – Postanowienia ogólne

 1. Konkurs (zwany dalej: „Konkursem”) jest prowadzony pod nazwą: „Czuję się kobieco gdy..."
 2. Organizatorem Konkursu oraz Fundatorem Nagród jest

 Crystal Beauty Sp. z o.o.
 ul. Smolna 18/2
 00-375 Warszawa
 NIP: 5242882147  REGON: 382689356 KRS: 0000773783
 (zwany dalej Organizatorem)

 Facebook nie jest organizatorem Konkursu ani nie jest w żaden sposób z nim związany.

 3. Konkurs odbywał się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem”.
 4. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

 § 2 – Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (dalej: „Uczestnik” lub „Uczestnicy”) spełniające następujące warunki:

 · posiadają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce stałego pobytu lub zamieszkania;
 · są pełnoletnie i mają pełną zdolność do czynności prawnych; Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich przedstawiciela ustawowego.
 · wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla celów związanych z udziałem w Konkursie.

 § 3. Zasady udziału w Konkursie

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 02 marca 2021 r. i kończy się dnia 7 marca 2021 r. o godz. 23:59 czasu polskiego.
 2. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 8 marca  2021  roku na profilu głównym na Facebooku oraz Instagramie Organizatora.
 3. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi wykonać następujące zadania:

 · dokończyć zdanie "Czuję się kobieco gdy..."w komentarzu pod postem konkursowym organizatora na Facebooku 

§ 4. Nagroda w Konkursie

 1. O przyznaniu Nagrody zdecyduje komisja konkursowa składająca się z co najmniej 3 osób, wyznaczona przez Organizatora.
 2. Nagrody zostaną przyznane czterem uczestnikom konkursu, pięciu osobom na Facebooku  
 3. Wyłaniając Zwycięzców Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

 - spełnienie wymogów opisanych w § 2 ust.2 oraz w § 3 ust. 3 Regulaminu
 - kretywność przysłanych przez uczestników odpowiedzi 

 4. Nagrodą w Konkursie jest:

- 5x bon o wartości 50zł 

 5. Uczestnik nie może żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty, nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.
 6. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody.
 7. Jeden Uczestnik może zamieścić nieograniczoną ilość komentarzy, na portalach Facebook, ale może wygrać tylko raz.
 8. Warunkiem otrzymania Nagrody przez Zwycięzcę Konkursu jest przesłane do dnia 10.03.2021 roku w prywatnej wiadomości wysłanej do Organizatora za pośrednictwem portalu Facebook lub Instagram następujących danych: imię, nazwisko, numer kontaktowy, adres do wysyłki. W przypadku nie wysłania wiadomości zwrotnej do godziny 23:59 dnia 10.03.2021 r. lub wysłania wiadomości zawierającej niepoprawne lub niepełne dane identyfikacyjne Zwycięzcy traci on prawo do Nagrody.
 9. Nagroda zostanie wysłana za poprzez mail, lub Facebook w formie graficznej do 14 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników.

 § 5. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 2. Dane zbierane będą od Zwycięzców w celu przyznania im Nagrody. Zwycięzcy, przekazując swoje dane Organizatorowi, automatycznie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28) przez Organizatora, oraz podmioty współpracujące z Organizatorem, w celu przyznania Nagrody. Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Każdy z uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne.
 3. Organizator oświadcza, że zbierane i przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, tj. w celach związanych z wydaniem nagród w Konkursie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28).
 4. Użytkownicy mają możliwość modyfikacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Organizatora. Takie zgłoszenie musi być przysłane drogą pocztową listem poleconym na adres Organizatora z przypisem „Usunięcie danych osobowych”. Organizator zobowiązuje się stosować środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 § 6. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu w zakładce "Notatki” na fanpage’u Crystal Lashes na Facebooku.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Organizator ma prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
 4. Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego postanowienia i akceptuje wszystkie zasady konkursu zawarte w Regulaminie.
 5. Organizator może w każdym czasie zmienić Regulamin udziału w Konkursie, o czym poinformuje Uczestników na swoim oficjalnym profilu na portalu Instagram/Facebook.


Przejdź do strony głównej
Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ